Mapa de les experiències

RevitalizaT
FACILITAR un canvi d'actitut envers l'us habitual de Internet i les eines que proporciona i la seva relevancia per l'avanç de les persones i els negocis FACILITAR UNA RESPOSTA a preguntes com ara: XQèNO? estas en el mapa, XQéNO? tens memòria, XqèNo? dones les gracies ACOMPANYAR I AFEGIR VALOR

Nous SSOs en les TICs

Participació Impuls de la Societat de l'Informació

Subpáginas (1): imatges que evoquen emocions
Comments